Podívejte se novou případovku z dokončeného webu Barbara Conana!
Přejít

Co je atribuční model?

Článek
Atribuční model je nástroj, který se používá ke stanovení příčiny nebo vlivu určité události. V oblasti marketingu se atribuční model používá k určení, které marketingové aktivity přispěly k nákupu nebo jiné akci zákazníka. Například pokud chcete zjistit, zda reklama na sociálních sítích nebo e-mailový marketing přispěly k nákupu produktu u vaší společnosti, můžete použít atribuční…
online pojem

Vojtěch Bruk

Atribuční model je nástroj, který se používá ke stanovení příčiny nebo vlivu určité události. V oblasti marketingu se atribuční model používá k určení, které marketingové aktivity přispěly k nákupu nebo jiné akci zákazníka. Například pokud chcete zjistit, zda reklama na sociálních sítích nebo e-mailový marketing přispěly k nákupu produktu u vaší společnosti, můžete použít atribuční model k určení, která z těchto aktivit byla nejdůležitější.

Existuje několik různých atribučních modelů, které se mohou použít, včetně lineárního modelu, který přiřazuje příčinu a vliv v přesném poměru, a nelineárního modelu, který přiřazuje příčinu a vliv v poměru, který není přesně definován. Použití atribučního modelu může být užitečné při plánování budoucích marketingových aktivit a rozhodování o tom, jak investovat do různých kanálů.

Jak lze atribuční model pro vyhodnocování online marketingových aktivit vytvořit?

Existuje několik kroků, které je třeba dodržet při vytváření atribučního modelu pro vyhodnocování online marketingových aktivit:

 1. Stanovte cíle: Nejprve je důležité stanovit, co chcete s atribučním modelem zjistit a jaké akce nebo konverze budete sledovat. Například pokud chcete zjistit, jaký vliv měl e-mailový marketing na nákup produktu, můžete nastavit cíl sledovat konverze nákupů po zaslání e-mailu.
 2. Vyberte vhodný atribuční model: Existuje několik různých atribučních modelů, takže je důležité zvolit ten, který nejlépe odpovídá vašim cílům a potřebám. Například pokud chcete přiřadit příčinu a vliv v přesném poměru, můžete použít lineární model. Pokud však chcete přiřadit příčinu a vliv v poměru, který není přesně definován, můžete použít nelineární model.
 3. Sledujte výkon jednotlivých kanálů: Abyste mohli použít atribuční model, musíte mít údaje o výkonu jednotlivých kanálů, jako je reklama na sociálních sítích, PPC reklama nebo e-mailov

Jaké jsou hlavní výhody atribučního modelu?

Hlavní výhody atribučního modelu jsou:

 1. Pomáhá zlepšit marketingovou strategii: Atribuční model vám pomůže pochopit, které marketingové kanály jsou nejúčinnější a které byste měli investovat více nebo méně. To vám pomůže vytvořit účinnější marketingovou strategii, která vám pomůže dosáhnout lepších výsledků.
 2. Poskytuje přesné údaje: Atribuční model vám poskytuje přesné údaje o tom, které marketingové kanály přispěly k nákupu nebo jiné akci zákazníka. To vám pomůže lépe porozumět chování zákazníků a lepší cílení marketingových aktivit.
 3. Usnadňuje srovnání kanálů: Atribuční model vám umožňuje srovnávat výkon jednotlivých marketingových kanálů a určit, který je nejúčinnější. To vám pomůže lépe alokovat prostředky do marketingových aktivit, které jsou nejúčinnější.
 4. Pomáhá zlepšit ROI: Atribuční model vám pomůže zlepšit ROI (návratnost investic) z marketingových aktivit, protože vám pomůže lépe cílit aktivity na nejvýkonnější kanály a optimalizovat investice do marketingových aktivit.

Jaké jsou hlavní nevýhody atrbučního modelu?

Hlavní nevýhody atribučního modelu jsou:

 1. Může být složité nastavit: Někdy může být složité nastavit atribuční model, zejména pokud nemáte dostatek dat nebo pokud potřebujete zahrnout mnoho různých kanálů a faktorů. To může zabrat čas a úsilí, zejména pokud nemáte odborné znalosti nebo zkušenosti s vytvářením atribučního modelu.
 2. Může být nákladné: Atribuční model může být také nákladné, zejména pokud potřebujete zahrnout mnoho různých kanálů a faktorů. To může být náročné na finanční prostředky, zejména pokud nemáte velký rozpočet na marketing.
 3. Může být nesprávně interpretován: Atribuční model může být také snadno nesprávně interpretován, pokud nejsou údaje správně sesbírané nebo pokud nejsou použity správné metody. To může vést k nesprávným závěrům a špatným rozhodnutím o tom, jak investovat do marketingových aktivit.
 4. Nemusí být přesné: Atribuční model nemusí být vždy přesný, protože může být ovlivněn mnoha různými faktory, které se mohou změnit v průběhu času. To může vést k nesprávným závěrům a š

Slovo závěrem

Atribuční model je nástroj, který se používá ke stanovení příčiny nebo vlivu určité události. V oblasti marketingu se atribuční model používá k určení, které marketingové aktivity přispěly k nákupu nebo jiné akci zákazníka. Atribuční model může být velmi užitečný při plánování budoucích marketingových aktivit a rozhodování o tom, jak investovat do různých kanálů. Existuje několik různých atribučních modelů, které se mohou použít, včetně lineárního a nelineárního modelu. Atribuční model má řadu výhod, jako je zlepšení marketingové strategie, poskytování přesných údajů a usnadnění srovnání kanálů, ale také může mít některé nevýhody, jako je složitost nastavení, nákladnost a možnost nesprávné interpretace.

Vojtěch Bruk

Baví mě prozkoumávat věci do hloubky. Nespokojím se jen s povrchními znalostmi, ať už jde o weby, SEO nebo o pokerové strategie. Tato vlastnost mi pomáhá se stále posouvat dopředu a náležitě si tento proces učení užívat.