Podívejte se novou případovku z dokončeného webu Barbara Conana!
Přejít

Co je KPI?

Článek
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou metriky, které podniky používají k měření úspěšnosti svých online marketingových aktivit. Tyto metriky se mohou lišit v závislosti na konkrétních cílech podniku a používaných strategiích, ale mezi běžné KPI v online marketingu patří návštěvnost webových stránek, míra konverze, míra odskočení a náklady na získání zákazníka. Sledováním těchto metrik mohou podniky…
online pojem

Vojtěch Bruk

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou metriky, které podniky používají k měření úspěšnosti svých online marketingových aktivit. Tyto metriky se mohou lišit v závislosti na konkrétních cílech podniku a používaných strategiích, ale mezi běžné KPI v online marketingu patří návštěvnost webových stránek, míra konverze, míra odskočení a náklady na získání zákazníka. Sledováním těchto metrik mohou podniky lépe porozumět tomu, jak jejich online marketingové úsilí funguje, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Pokud si například podnik všimne, že jeho míra konverze je nízká, může se zaměřit na zlepšení designu a uživatelského prostředí svých webových stránek, aby zvýšil pravděpodobnost, že návštěvníci provedou požadovanou akci. Stanovením a sledováním klíčových ukazatelů výkonnosti mohou podniky zajistit, že jejich online marketingové úsilí je efektivní a dosahuje požadovaných výsledků.

KPI neboli Klíčový ukazatel výkonnosti je metrika, která se používá k měření a sledování úspěšnosti a efektivity různých aktivit a procesů v organizaci. KPI je důležité nástroj pro řízení a plánování a umožňuje organizacím zjistit, zda dosahují svých cílů a zda jsou na správné cestě k dosažení očekávaných výsledků.

KPI se může týkat různých oblastí v organizaci, například finančního výkonu, zákaznické spokojenosti, produktivity nebo efektivity. Každá organizace si určí své vlastní KPIs, které jsou nejdůležitější pro její fungování a cíle.

KPI jsou kvantitativní ukazatele, které jsou definovány jako specifické hodnoty nebo metriky, které jsou důležité pro organizaci. Například pro e-shop může být důležitým KPI prodejnost produktů nebo míra zákaznické spokojenosti. Pro společnost poskytující služby může být důležitým KPI doba odezvy na zákaznické požadavky nebo počet zákazníků, kteří se vrátí znovu.

KPI jsou důležité pro

Vojtěch Bruk

Baví mě prozkoumávat věci do hloubky. Nespokojím se jen s povrchními znalostmi, ať už jde o weby, SEO nebo o pokerové strategie. Tato vlastnost mi pomáhá se stále posouvat dopředu a náležitě si tento proces učení užívat.