Analytika

Analytika je shromažďování, analýza a vykazování údajů o návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů. Pomocí analytiky mohou podniky sledovat a měřit klíčové ukazatele, například počet návštěvníků svých webových stránek, stránky, které navštíví, a dobu, po kterou na jednotlivých stránkách setrvají. Tyto údaje mohou podnikům pomoci pochopit, jak dobře funguje jejich online marketingové úsilí, a identifikovat…

online pojem

Analytika je shromažďování, analýza a vykazování údajů o návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů. Pomocí analytiky mohou podniky sledovat a měřit klíčové ukazatele, například počet návštěvníků svých webových stránek, stránky, které navštíví, a dobu, po kterou na jednotlivých stránkách setrvají. Tyto údaje mohou podnikům pomoci pochopit, jak dobře funguje jejich online marketingové úsilí, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Analytiku lze také použít k segmentaci a zacílení na konkrétní publikum a ke sledování úspěšnosti konkrétních kampaní a iniciativ. Pomocí analytiky mohou podniky přijímat rozhodnutí založená na datech a optimalizovat své online marketingové úsilí pro dosažení maximální účinnosti.

Komentáře

Podobné články

No results