přístupnost webu

Přístupnost webových stránek je oblast, která se zabývá tím, aby byly webové stránky dostupné pro co nejširší okruh uživatelů, včetně lidí se zdravotním postižením nebo omezenou schopností používat technologie. Přístupnost webových stránek je důležitá z několika důvodů. Zaprvé, přístupnost webových stránek je zákonná povinnost. Mnoho zemí, včetně České republiky, má nařízení, která stanoví minimální požadavky…

online pojem

Přístupnost webových stránek je oblast, která se zabývá tím, aby byly webové stránky dostupné pro co nejširší okruh uživatelů, včetně lidí se zdravotním postižením nebo omezenou schopností používat technologie. Přístupnost webových stránek je důležitá z několika důvodů.

Zaprvé, přístupnost webových stránek je zákonná povinnost. Mnoho zemí, včetně České republiky, má nařízení, která stanoví minimální požadavky na přístupnost webových stránek pro lidi se zdravotním postižením. Tyto požadavky se týkají například struktury webových stránek, ovládání pomocí klávesnice, přijatelných barev a dalších aspektů. Pokud webová stránka nesplňuje tyto požadavky, může být její provozovatel postihován sankcemi.

Dalším důvodem, proč je přístupnost webových stránek důležitá, je fakt, že umožňuje lepší využití obsahu webu a tím i větší uživatelský zážitek. Stránky, které jsou dobře přístupné, jsou snadněji pochopitelné a použitelné

Komentáře

Podobné články

No results