secondary domain

Secondary domain je druhá úroveň domény v hierarchické struktuře internetových adres. Secondary domain se nachází před top-level domain (TLD) a udává konkrétní název nebo identitu webu, například "google" v adrese "google.com". Secondary domain také může obsahovat další úrovně domény, například "support" v adrese "support.google.com". Primary domain je nejnižší úroveň domény v hierarchické struktuře internetových adres.…

online pojem

Secondary domain je druhá úroveň domény v hierarchické struktuře internetových adres. Secondary domain se nachází před top-level domain (TLD) a udává konkrétní název nebo identitu webu, například “google” v adrese “google.com”. Secondary domain také může obsahovat další úrovně domény, například “support” v adrese “support.google.com”.

Primary domain je nejnižší úroveň domény v hierarchické struktuře internetových adres. Primary domain se nachází na konci internetové adresy a udává unikátní název webu nebo aplikace, například “google” v adrese “www.google.com“. Primary domain je nezbytné pro unikátnost internetové adresy a umožňuje ji snadno zadat do prohlížeče.

Top-level domain (TLD) je nejvyšší úroveň domény v hierarchické struktuře internetových adres. TLD se nachází na konci internetové adresy a udává obecný kontext nebo typ webu, například “.com” pro komerční stránky nebo “.org” pro neziskové organizace.

Rozdíl mezi secondary domain, primary domain a TLD spočívá především v jejich umístění a funkci v hierarchické struktuře internetových adres. Zatímco secondary domain se nachází před TLD a udává konkrétní název nebo identitu webu, primary domain se nachází na konci adresy a udává unikátní název webu nebo aplikace, TLD se nachází na konci adresy a udává obecný kontext nebo typ webu. Secondary domain, primary domain a TLD spolu spolupracují, aby poskytly kompletní a unikátní internetovou adresu webu nebo aplikace.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že existuje několik různých TLD, které se liší podle typu webu nebo regionu, například “.de” pro německé stránky nebo “.cn” pro čínské stránky. Mezi nejčastěji používané TLD patří “.com”, “.org”, “.net” a “.gov”.

Komentáře

Podobné články

No results