Podívejte se novou případovku z dokončeného webu Barbara Conana!
Přejít

Co je funnel?

Článek
Funnel, nebo také "trubice", je termín používaný v marketingovém a obchodním prostředí k popisu procesu, při kterém se velké množství potenciálních zákazníků postupně zužuje na menší počet skutečných zákazníků. Tento proces se obvykle týká různých fází zákaznického zájmu a závazku, jako jsou například získání pozornosti, vyvolání zájmu, vytváření důvěry a nakonec provedení objednávky. Funnel se…
online pojem

Vojtěch Bruk

Funnel, nebo také “trubice”, je termín používaný v marketingovém a obchodním prostředí k popisu procesu, při kterém se velké množství potenciálních zákazníků postupně zužuje na menší počet skutečných zákazníků. Tento proces se obvykle týká různých fází zákaznického zájmu a závazku, jako jsou například získání pozornosti, vyvolání zájmu, vytváření důvěry a nakonec provedení objednávky. Funnel se používá k monitorování a řízení toku potenciálních zákazníků a umožňuje pochopit, na kterých místech dochází k úbytku zájmu a kde je třeba zlepšit.

Jaké jsou online funnely?

Online funnely jsou funnely, které se týkají procesu získávání a vytváření závazku potenciálních zákazníků prostřednictvím internetu. Typický online funnel se skládá ze tří hlavních fází: získání pozornosti, vyvolání zájmu a vytváření důvěry. První fáze zahrnuje získání potenciálních zákazníků na webovou stránku prostřednictvím reklamy nebo SEO. Druhá fáze zahrnuje získání jejich zájmu prostřednictvím obsahu nebo nabídky. Třetí fáze zahrnuje vytváření důvěry prostřednictvím zpětné vazby zákazníků a zajištěním bezpečného a snadného způsobu platby. Konečným cílem online funnelu je získat závazek zákazníka k nákupu nebo služby.

Jak vytvořit fungující funnel?

Aby byl funnel úspěšný, je důležité, aby byl dobře navržený a zahrnoval všechny důležité fáze zákaznického zájmu a závazku. Následující kroky mohou pomoci při vytváření fungujícího funnelu:

  1. Stanovení cílů: Je důležité mít jasné cíle, které chcete funnelem dosáhnout, jako například zvýšení prodeje nebo získání nových zákazníků.
  2. Identifikace cílové skupiny: Důležité je poznat vaši cílovou skupinu a mít představu o tom, jaké informace a nabídky by mohly jejich zájem vyvolat.
  3. Navržení funnelu: Následně je třeba navrhnout jednotlivé fáze funnelu a určit, jaké informace a nabídky budou na každé fázi zobrazeny.
  4. Implementace a testování: Poté je třeba implementovat funnel a otestovat ho, abyste zjistili, zda funguje správně a zda získává zákazníky.
  5. Analýza a zlepšování

Kolik tvorba funnelu stojí?

Je těžké poskytnout přesnou cenu bez dalších informací o tom, co konkrétně byste měli na mysli pod pojmem “online funnel”. V zásadě by ale cena závisela na tom, jak složitý a rozsáhlý by měl být online funnel, a také na tom, kdo ho bude vytvářet. Cenové rozpětí by mohlo být velmi široké a mohlo by se pohybovat od několika stovek do několika tisíc korun. Doporučil bych Vám navštívit nějakou agenturu, která se zabývá tvorbou online funnelů, a poptat se jich na konkrétní cenu.

Vojtěch Bruk

Baví mě prozkoumávat věci do hloubky. Nespokojím se jen s povrchními znalostmi, ať už jde o weby, SEO nebo o pokerové strategie. Tato vlastnost mi pomáhá se stále posouvat dopředu a náležitě si tento proces učení užívat.