Podívejte se novou případovku z dokončeného webu Barbara Conana!
Přejít

Co je AIDA framework?

Článek
AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) (česky Pozornost, Zájem, Touha, Akce) je rámec pro marketing a reklamu, který se používá k popisu kroků, které spotřebitel podstupuje při zvažování nákupu. Model AIDA se skládá ze čtyř fází: Cílem rámce AIDA je vytvářet marketingové a reklamní kampaně, které účinně vedou spotřebitele skrze tyto fáze a nakonec vedou k…
online pojem

Vojtěch Bruk

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) (česky Pozornost, Zájem, Touha, Akce) je rámec pro marketing a reklamu, který se používá k popisu kroků, které spotřebitel podstupuje při zvažování nákupu.

Model AIDA se skládá ze čtyř fází:

 1. Pozornost: Spotřebitel si všimne produktu nebo služby.
 2. Zájem: Spotřebitel projeví zájem o získání více informací o produktu nebo službě.
 3. Touha: Spotřebitel touží po vlastnictví nebo používání produktu nebo služby.
 4. Akce: Spotřebitel podnikne akci, jako je nákup nebo přihlášení k službě.

Cílem rámce AIDA je vytvářet marketingové a reklamní kampaně, které účinně vedou spotřebitele skrze tyto fáze a nakonec vedou k nákupu nebo jiné požadované akci. Často se používá spolu s dalšími teoriemi a modely marketingu, jako jsou Čtyři P (Produkt, Cena, Propagace, Místo) a Hierarchie potřeb podle Maslowa.

Praktický příklad: Jak může AIDA model využít platforma prodávající online kurzy?

AIDA model může být pro platformu prodávající kurzy užitečný tím, že jí pomůže vytvořit marketingové a reklamní kampaně, které účinně vedou zákazníky skrze fáze zájmu a touhy o nákupu kurzu.

Zde jsou některé způsoby, jak by platforma mohla využít AIDA model:

 1. Získat pozornost zákazníků: Platforma by mohla využít různé způsoby, jako jsou reklamy na sociálních sítích, reklamní bannery na webových stránkách nebo marketingové e-maily, aby upoutala pozornost zákazníků.
 2. Vyvolat zájem: Když platforma získá pozornost zákazníků, měla by je zajímat o kurzy, které nabízí. To může udělat tím, že představí kurzy v atraktivním a lákavém způsobem a poskytne další informace o jejich obsahu a výhodách.
 3. Vyvolat touhu: Když zákazníci projeví zájem o kurzy, platforma by měla vyvolat jejich touhu po nákupu. To může udělat tím, že představí výhody nákupu kurzu, jako je možnost získat nové dovednosti nebo vylepšit své zaměstnatelnosti.
 4. Vést k akci: Když zákazníci projeví touhu po nákupu, platforma by měla vést k akci tím, že poskytne jasné a snadno přístupné možnosti nákupu a zajistí, aby proces nákupu byl co nejjednodušší a pohodlnější.

Pomocí AIDA modelu může platforma prodávající kurzy vytvořit efektivní marketingové a reklamní kampaně, které povedou zákazníky od pozornosti až po akci nákupu.

Jaké jsou další podobné framworky jako AIDA?

Existuje mnoho různých frameworků, které jsou podobné AIDA modelu a slouží k popisu procesu, kterým spotřebitel prochází při zvažování nákupu. Zde je několik příkladů:

 1. DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results): Tento model byl vytvořen v roce 1961 a zaměřuje se na to, jak reklama může přispět k celkovému úspěchu podniku.
 2. STP (Segmentation, Targeting, Positioning): Tento model se zaměřuje na to, jak se podnik může zaměřit na konkrétní cílové trhy a jak může svůj produkt nebo službu pozicionovat proti konkurenci.
 3. 4C (Consumer, Cost, Convenience, Communication): Tento model se zaměřuje na čtyři klíčové faktory, které ovlivňují nákupní rozhodnutí spotřebitele: potřeby a preferencě spotřebitele, náklady spojené s nákupem, pohodlí při nákupu a způsoby komunikace s podnikem.
 4. 5W1H (What, Why, Who, Where, When, How): Tento model se zaměřuje na šest otázek, které by měl podnik zodpovědět při tvorbě marketingové strategie: co prodává, proč to prodává, komu to prodává, kde to prodává, kdy to prodává a jak to prodává.

Tato frameworky jsou pouze několika příklady z širokého spektra dostupných nástrojů pro marketing a reklamu. V závislosti na konkrétních potřebách a cílech podniku může být pro něj vhodné použít různé modely a rámce.

Vojtěch Bruk

Baví mě prozkoumávat věci do hloubky. Nespokojím se jen s povrchními znalostmi, ať už jde o weby, SEO nebo o pokerové strategie. Tato vlastnost mi pomáhá se stále posouvat dopředu a náležitě si tento proces učení užívat.