Co je míra konverze? (Conversion rate)

Míra konverze je klíčovou metrikou v online marketingu, protože měří procento návštěvníků webových stránek, kteří provedou požadovanou akci, jako je nákup nebo vyplnění formuláře. Vysoká míra konverze naznačuje, že vaše webové stránky efektivně přesvědčují návštěvníky, aby provedli akci, kterou chcete, aby provedli. Chcete-li zvýšit konverzní poměr, můžete optimalizovat design a uživatelské prostředí svých webových stránek,…

online pojem

Míra konverze je klíčovou metrikou v online marketingu, protože měří procento návštěvníků webových stránek, kteří provedou požadovanou akci, jako je nákup nebo vyplnění formuláře. Vysoká míra konverze naznačuje, že vaše webové stránky efektivně přesvědčují návštěvníky, aby provedli akci, kterou chcete, aby provedli. Chcete-li zvýšit konverzní poměr, můžete optimalizovat design a uživatelské prostředí svých webových stránek, testovat různé verze svých webových stránek, abyste zjistili, která z nich funguje lépe, a používat cílenou reklamu, abyste oslovili správné publikum. Zaměřením se na zlepšení míry konverze můžete zvýšit celkovou účinnost svého online marketingového úsilí.

Komentáře

Podobné články

No results