pipeline

Pipeline je postup nebo proces, ve kterém jsou jednotlivé úkony nebo kroky prováděny v určitém pořadí. Cílem pipeline je usnadnit a urychlit výkon určité činnosti nebo procesu, a to tak, že se jednotlivé kroky provádějí co nejefektivněji a bez zbytečných prodlev. Pipeline se často využívá v oblasti softwarového vývoje, kdy se jednotlivé kroky vývoje, jako…

online pojem

Pipeline je postup nebo proces, ve kterém jsou jednotlivé úkony nebo kroky prováděny v určitém pořadí. Cílem pipeline je usnadnit a urychlit výkon určité činnosti nebo procesu, a to tak, že se jednotlivé kroky provádějí co nejefektivněji a bez zbytečných prodlev.

Pipeline se často využívá v oblasti softwarového vývoje, kdy se jednotlivé kroky vývoje, jako je například kódování, testování nebo nasazení, provádějí v určitém pořadí. Toto usnadňuje vývojářům práci a zvyšuje efektivitu vývojového procesu, protože se jednotlivé kroky provádějí automaticky a bez zbytečných prodlev.

Dalším příkladem využití pipeline je v oblasti podnikových procesů nebo řízení projektů. Pipeline umožňuje

Komentáře

Podobné články

No results