index page

Index page, také známá jako hlavní nebo úvodní stránka, je první stránka webového serveru nebo webové aplikace, na kterou se uživatelé dostanou po zadání adresy webu do prohlížeče. Index page obvykle obsahuje základní informace o webu nebo aplikaci a umožňuje uživatelům navigovat na další stránky nebo se přihlásit k aplikaci. Index page se často využívá…

online pojem

Index page, také známá jako hlavní nebo úvodní stránka, je první stránka webového serveru nebo webové aplikace, na kterou se uživatelé dostanou po zadání adresy webu do prohlížeče. Index page obvykle obsahuje základní informace o webu nebo aplikaci a umožňuje uživatelům navigovat na další stránky nebo se přihlásit k aplikaci.

Index page se často využívá jako ústřední bod pro navádění uživatelů na další stránky nebo sekce webu nebo aplikace. Například na hlavní stránce může být umístěn navigační panel nebo menu, které umožňuje uživatelům snadno přejít na další stránky nebo sekce webu. Hlavní stránka také může obsahovat základní informace o webu nebo aplikaci, jako je například popis produktu nebo služby, kontaktní informace nebo přehled nejnovějších aktual

Komentáře

Podobné články

No results