Podívejte se novou případovku z dokončeného webu Barbara Conana!
Přejít

Co je GDPR?

GDPR, zkratka pro Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je evropská legislativa, která se týká ochrany osobních údajů a soukromí občanů Evropské unie. Cílem GDPR je poskytnout občanům Evropské unie lepší kontrolu nad jejich osobními údaji a zajistit, aby byly tyto údaje správně chráněny a zpracovávány v souladu s právem. GDPR se týká všech organizací,…
online pojem

Vojtěch Bruk

GDPR, zkratka pro Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je evropská legislativa, která se týká ochrany osobních údajů a soukromí občanů Evropské unie. Cílem GDPR je poskytnout občanům Evropské unie lepší kontrolu nad jejich osobními údaji a zajistit, aby byly tyto údaje správně chráněny a zpracovávány v souladu s právem.

GDPR se týká všech organizací, které zpracovávají osobní údaje občanů Evropské unie, ať už se jedná o malé firmy nebo velké korporace. Organizace musí dodržovat řadu pravidel a opatření týkajících se zpracování osobních údajů, včetně informování občanů o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává, a za jakým účelem.

Lidé by se o GDPR měli zajímat, protože jim poskytuje lepší ochranu jejich osobních údajů a soukromí. Díky GDPR mají lidé právo na přístup k osobním údajům, které o nich organizace zpracovávají, a právo na jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné. GDPR také stanovuje pravidla pro sdílení osobních údajů mezi organizacemi a chrání lidi před neoprávněným zasahováním do jejich soukromí.

V neposlední řadě GDPR přináší organizacím jasná pravidla a povinnosti týkající se zpracování osobních údajů. To jim umožňuje lépe chránit osobní údaje svých zákazníků a zároveň se vyhnout pokutám za porušení GDPR.

V závěru lze říci, že GDPR je důležitá legislativa, která poskytuje lid

Vojtěch Bruk

Baví mě prozkoumávat věci do hloubky. Nespokojím se jen s povrchními znalostmi, ať už jde o weby, SEO nebo o pokerové strategie. Tato vlastnost mi pomáhá se stále posouvat dopředu a náležitě si tento proces učení užívat.